Her finder du batteritilbehør såsom batterikasser, remme, kabellugs, terminalblokke, sikringer, batterivælgere og batterivand. Batterikabler er på en separat side, så indtast batterikabler i søgefeltet.

Husk, at batteriet skal være tilgængeligt og godt tilsluttet. Hvis der ikke er forberedt plads i båden, løser du det på en praktisk måde med en af vores batterikasser. Der skal leveres en syrebestandig kasse til batteriet, hvis der er risiko for lækage. Batteriet må ikke placeres i samme rum som tanken eller motoren. 

Terminalerne skal være rene og frie, og batteriet skal have beskyttelseshætter for at undgå kortslutning.  Et terminalblokdæksel beskytter godt mod utilsigtet kortslutning med f.eks. en skruenøgle.

Husk, at batterier med en samlet kapacitet over 416 Ah ved 12 V eller 208 ved 24 V skal have separat ventilation til fri luft. Ved lavere kapacitet skal der tilvejebringes ventilation. Når en elektrisk starter er den eneste praktiske mulighed for at starte motoren, skal der være et specielt batteri, hvis hovedfunktion er at være startbatteriet. For at holde startbatteriet og forbrugsbatteriet adskilt, men være i stand til at oplade begge med den samme generator, bruges et separatorrelæ.

Velfungerende hovedafbrydere skal placeres så tæt på batteriet som muligt. Hele kontakten skal placeres uden for batteriet og motorrummet. Den skal adskille alle forbrugere undtagen gasdetektorer, tyvalarmer og automatiske lænsepumper samt installationer, der skal køles.