Mange mennesker har brug for mere end et batteri om bord, for at strømmen kan række til. For sikkert at oplade begge batterier med den samme generator skal der tilføjes et skille/separatorrelæ eller opladningsfordeler, for at systemet fungerer optimalt. 

Et skillerelæ er nødvendigt, når du har et startbatteri og et forbrugsbatteri tilsluttet sammen for at blive opladet af den samme generator, når du kører. Skillerelæet garanterer, at startbatteriet ikke er helt afladet, mens båden holder stille med køleskab, lamper, musikanlæg og lignende kørende,  men tillader samtidig, at både start- og forbrugsbatteriet kan oplades og bruges under drift. Et skillerelæ er normalt forbundet mellem startbatteriet og forbrugsbatteriet og fungerer som en kontakt, der afbryder startbatteriet, enten når tændingsnøglen er slukket, og batteriet ikke oplades af motoren, eller når batterispændingen går under et bestemt niveau. 

En opladningsfordeler gør det muligt at oplade flere batterier fra den samme generator uden at tilslutte batterierne. I modsætning til diodebatteriisolatorer har FET-afbrydere (Field Effect Transistor) stort  set intet spændingstab. Når du bruger ARGO FET-batteriafbryderen, behøver du ikke øge  udgangsspændingen fra generatoren.  Du bør dog forkorte kabellængderne så  meget som muligt og bruge kabler med tilstrækkeligt tværsnit.

Læs beskrivelserne omhyggeligt, eller spørg gerne vores kyndige butikspersonale, før du vælger et produkt!

Filtrering:

Almindelige spørgsmål FAQ

Bør man have et skillerelæ?
Ja hvis man vil undgå spændingsfald og man får også typisk en bedre orden i sine kabler. Har båden 2 eller flere batterier er det også en god idé, at monterer et skillerelæ da skillerelæet har det særlige formål, at sikre bådens startbatteri adskilles fra forbrugsbatteriet så det altid har strøm.
Hvordan tilkobler man et skillerelæ?
Skillerelæet monteres typisk oppe ved hovedafbryderen, og ikke nede ved batterierne. Ledningerne til skillerelæet kommer fra hovedafbryderne - kablet fra batterierne (batterisiden). Det er ikke nødvendigt med sikringer, blot kablerne er meget korte og ikke "roder rundt" med andre ledninger, hold dem derfor altid separate
Hvad er er skillerelæ?
Et skillerelæ forårsager ingen spændingsfald. For at kunne starte motoren bør du sørge for at startbatteriet er adskilt fra forbrugsbatteriet automatisk, når motoren ikke kører. Den mest enkle og billigste løsning på dette er at bruge et skillerelæ af god kvalitet med ordentlige kabler.