Her finder du et stort udvalg af elektriske stik af høj kvalitet til alle forskellige behov ombord. I vores
sortiment har vi en række marinestik, forlængerledninger, USB-opladere og 12V grenstik, så du kan
tilslutte alt det elektriske udstyr, du ønsker ombord. Du finder også flere forskellige modeller af stik til
elmotoren, alle tilpasset til maritim brug.

Når du har brug for landstrøm, er det vigtigt at have sikre og robuste stik og samlinger, der kan modstå
det barske havmiljø. Vores samlinger og konnektorer fra Marinco er fremstillet til ekstreme forhold og
er af meget høj kvalitet.

Vi anbefaler også den praktiske, robuste kabelkasse fra Marinco!

 • Elektrisk udstyr om bord på en båd er almindeligt, men elektricitet og vand er altid en risikabel
  kombination, og der bør gøres en indsats for at sikre elektrisk sikkerhed. Ting at overveje:
 • Kontroller regelmæssigt alt relateret til elektriciteten om bord for at sikre, at alt er i god stand.
  Afhjælp om nødvendigt. Isoler kabler fra metaller. Stram også regelmæssigt forbindelser, der
  kan have rystet løs fra deres korrekt strammede position.
 • Sluk altid hovedafbryderen, før du fastgør noget relateret til bådens elektriske system
  (inklusive motoren). Hvis du skal reparere noget relateret til et enkeltstående elektrisk apparat,
  skal du sørge for, at stikket er tilsluttet stikkontakten.
 • Glem ikke ildslukkeren. For en lille båd mindre end 10 meter anbefales mindst en ildslukker
  på mindst 2 kg. For en båd, der er over 10 meter gammel, anbefales mindst to ildslukkere på
  mindst 2 kg hver, og du bør placere en af ildslukkerne, så den er tilgængelig udefra.
  Røgalarmer er selvfølgelig også gode at have, så du opdager brande så tidligt som muligt.
 • Hvis du har brug for strøm til at drive din båd sikkert, for eksempel fordi du er vant til at bruge
  et elektrisk navigationssystem, er det ekstra vigtigt, at du altid har ekstra sikringer ombord.
  Ekstra lys anbefales også.