VHF – tryg kommunikation til søs

En VHF-radio er en af de bedste investeringer du kan gøre for sikkerheden på din båd. Mobiltelefonere er smarte, men de har sine begrænsninger. Befinder man sig langt fra land eller i øde områder kan mobildækningen være svag eller ikke eksisterende. Man kender heller ikke altid telefonnummeret på omkringliggende skibe. Havner man i problemer skal man have adgang til et kommunikationssystem der virker og kan kalde alle op i området. VHF er det eneste rigtige kommunikationsmiddel til søs og tilbyder den største tryghed du kan opdrive. Bemærk at håndholdte VHF har en væsentligt kortere rækkevidde end en stationær med en ekstern antenne der oftest kan sidde højere og har en større sendeeffekt rent wattmæssigt. En pulpit monteret VHF-antenne på en mindre motorbåd giver en rækkevidde på omkring 6 distanceminutter, medens en antenne monteret i toppen af en sejlbådsmast, med et godt kabel fra  VHF-radioen, har næsten den tredobbelte rækkevidde. Kystradiostationernes høje master kan som regel få kontakt med all VHF-enheder indenfor en radius af optil 38 SMM, så længe signalet ikke blokeres af øer eller andre objekter.

VHF-radio, antenne og kabel

Visse håndholdte VHF kan udbygges med en længere antenne for at forbedre rækkevidden. Mange foretrækker dog både at have en fast monteret stationær VHF samt en bærbar ombord på sin båd. Den stationære som sikkerhed langt ude til søs, den håndholdte som back-up og for kommunikation mellem de to VHF  f.eks. ved sejlads i dinghy mm. Er du på udkig efter enten en stationær, en håndholdt, en med AIS, antenne kabler, fittings mm. så har Hjertmans både ekspertisen og udvalget, husk at hele organisationen hos Hjertmans selv sejlere og brugere af VHF mm. så spørg bare løs, vi skal nok rådgive dig.

I dag er de fleste VHF forsynet med DSC, det betyder de skal kodes med dit MMSI nummer for at virke korrekt, du kan dog stadig tale i VHF en og lave et nødopkald. Når du skal have programmeret den med dit MMSI nummer forgår online og via Søfartstyrelsen.

Når du installerer maritimt radioudstyr eller anskaffer et nyt skib med maritimt radioudstyr, skal du have et kaldesignalsbevis. Det ansøger du om hos Søfartsstyrelsen.

Ved udstedelse af et kaldesignalsbevis bliver skibet tildelt et kaldesignal og et MMSI-nummer. Hvis skibet har håndholdt VHF-udstyr med DSC-funktion, tildeles det også et håndholdt ID-nummer.

På denne side kan du læse mere om ændringer til og afmelding af kaldesignaler.

Når Søfartsstyrelsen har behandlet ansøgningen og udstedt kaldesignalsbeviset, vil ejeren af kaldesignalet få besked i e-Boks med kaldesignalsbevis og følgebrev. Hvis du er fritaget for e-Boks, sendes der i stedet en e-mail.

Hvis du er i tvivl om, hvilken type ansøgning du skal vælge, kan du læse mere på vejledningssiden for kaldesignaler eller kontakte radio@dma.dk.

Filtrering:

Almindelige spørgsmål FAQ

Hvad skal man overvejer ved køb af en VHF?
Ja det gør man. Det er et sikkerhedsprodukt mellem søens folk og landstationer. man kan kommunikere med omliggende både, og hjælpe hinanden ved fare eller opmærksomhed.
Hvordan fungere en VHF?
Man kalder op på en VHF, typisk kanal 16, herefter kan man gå til en anden kanal, da kanal 16 gerne skal være fri til andre samtaler og opkald. I VHF-båndet (dvs. VHF-frekvensområdet) er man i nogen grad afhængig af at der er fri sigt mellem sende- og modtageantenner. Jo højere antenne og jo flere Watt man sender med, jo længere kan man række. Derfor bør man have både en stationær og en bærbar VHF ombord.
Hvad er en VHF?
"VHF er en forkortelse af engelsk Very High Frequency (""Meget Høj Frekvens""), hvilket er elektromagnetiske bølger med en frekvens på mellem 30 MHz og 300 MHz. En VHF-radio er en radio, kaldtes også tidligere en radiotelefon, med den kan du kalde andre VHF på både og landstationer. "