Det er dejligt til søs, men man skal samtidig være opmærksom på vind og vejr, man kan enten befinde sig i paradis, eller det modsatte sted hvis det blæser op og man ikke er forberedt.

Det er kaptajnens ansvar at sikkerheden er i orden ombord, men det er besætningens ansvar at følge sikkerheden nøje og tjekke at bådføreren har styr på sine sager. Hjertmans har været med i mange år, og de fleste medarbejdere er erfarne sejlere og har prøvet lidt af hvert. Her kommer der et par krav til de vigtigste sikkerhedsudstyr at have ombord ifølge vores erfaringer og Søfartsstyrelsen.

Men husk også på dit personlige sikkerhedsudstyr, og husk også at f.eks. et godt anker med en god ankerkæde, en båd der er i ordentlig sødygtig stand, god motor, gode sejl, god navigation, ædruelig sejlads, godt opsyn, hensynsfuld sejlads mm. også er faktorer der spiller ind.

1. Ethvert fritidsfartøj skal være forsynet med sikkerhedsudstyr i fornødent omfang under hensyntagen til årstidens vejrforhold, fartøjets type, størrelse, indretning og anvendelse samt turens længde og varighed.

2. Alle fritidsfartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste i korrekt størrelse, som er godkendte efter anerkendte normer til samtlige personer om bord.

3. Det er fartøjets fører, der har ansvaret for, at der for hver person findes en godkendt rednings- eller svømmevest i korrekt størrelse om bord.

4. Rednings- og svømmeveste skal være SOLAS- eller EU-typegodkendt, og overensstemmelsesmærkede med enten Ratmærke2) eller CE-mærke.

5. Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.

6. Alle fritidsfartøjer, som ikke er omfattet af fritidsfartøjsdirektivet, men som er udstyret med et gasanlæg til madlavning, opvarmning eller køling eller kogeapparater til sprit eller petroleum, er omfattet af de krav til gasanlæg.

Filtrering: